Maksuehdot

PCA MAKSUEHDOT
JOUKKUEPAIKAN VASTAANOTTAMINEN / LOPETTAMINEN
Harraste- ja kilpajoukkueen urheilijat sitoutuvat joukkueeseen vastaanotettuaan paikan joukkueessa ja heidät lisätään jäsenrekisteriin seuran toimesta.

Uusi harrastaja saa tutustua harrastejoukkueiden toimintaan kahden harjoituksen verran (kahdet ensimmäiset harjoitukset ilmoittautumisen jälkeen), jonka jälkeen sitoutuu maksamaan jäsen- ja lajimaksun kuluvan kauden loppuun asti.

Urheilija saa tutustua kilpajoukkueissa joukkueen toimintaan yhden viikon ajan, jonka jälkeen urheilija sitoutuu maksamaan jäsen- ja lajimaksun kuluvan kauden loppuun asti.

Kaikissa tapauksissa urheilijan lopettamisesta pitää ilmoittaa sähköpostilla valmentajalle, joukkueenjohtajalle ja PCA:n toimistolle (info@porincheerleadingakatemia.fi). Mikäli urheilija ei ilmoita lopettamisestaan kevätkauden päätteksi, hän on velvollinen maksamaan seuran jäsenmaksun ja kausimaksun kokonaisuudessaan myös syyskaudella.

SEURAN JOPOX LASKUTUS
Joukkueiden jäsen- ja lajimaksut sekä muut kilpailutoimintaan liittyvät maksut laskutetaan seuran Jopox PCA Laskutuksen toimesta. Laskut toimitetaan harrastajien perheille sähköpostitse, seuran Jopoxissa yhteystietoihin päivitettyyn sähköpostiosoitteeseen. Kaikki laskutus tapahtuu sähköisesti, seura ei lähetä paperilaskuja. Maksut tulee hoitaa sähköpostilaskulla olevan maksulinkin kautta eräpäivään mennessä.

JOUKKUEIDEN JÄSEN- JA LAJIMAKSUT
Jäsen- ja lajimaksut pohjautuu seuran hallituksen ja syyskokouksen hyväksymään budjettiin. Jäsen- ja lajimaksuilla katetaan joukkueen kauden aikana syntyneet kustannukset.
Kilpajoukkueen urheilijat sitoutuvat joukkueeseen vastaanotettuaan paikan joukkueessa, ja heidät lisätään jäsenrekisteriin seuran toimesta.

Uusi harrastaja saa tutustua harrastejoukkueiden toimintaan kahden harjoituksen verran (kahdet ensimmäiset harjoitukset ilmoittautumisen jälkeen), jonka jälkeen sitoutuu maksamaan jäsen- ja kausimaksun.

Urheilija saa tutustua kilpajoukkueissa joukkueen toimintaan yhden viikon ajan, jonka jälkeen urheilija sitoutuu maksamaan jäsen- ja lajimaksun kuluvan kauden loppuun asti.
Mahdollisesta paikan perumisesta on ilmoitettava viipymättä seuran toimistolle.

Jäsenmaksu: Jäsenmaksu on 10 euroa keväällä 2021 (voimassa 1.1.2021-31.7.2021) ja 20 euroa kaudelta 21/22 (voimassa 1.8.2021-31.7.2022). Se maksetaan lajimaksun yhteydessä ja on voimassa harjoituskauden loppuun. Jäsenmaksu sisältää Suomen Cheerleadingliiton jäsenmaksun. Jäsenmaksua ei palauteta, vaikka lopettaisikin harrastamisen ennen kalenterivuoden päättymistä.
Lajimaksut: Jokaisella joukkueella on lajimaksut. Lajimaksut maksetaan yhdessä erässä kevät- ja syyskausi erikseen. Lajimaksu kattaa mm. valmennuksen viikoittaisilla harjoitusvuoroilla sekä harjoitustilan. Lajimaksun lisäksi kilpailevilla joukkueilla on erillisiä maksuja, alla tarkemmin niistä. Lajimaksua ei palauteta, vaikka lopettaisi harrastamisen kesken kauden.

LISENSSI JA VAKUUTUS
Jäsenmaksun ja lajimaksun lisäksi kilpailevien joukkueiden urheilijoiden tulee ostaa liiton lisenssi, joka sisältää vakuutuksen tai vakuutuksettoman lisenssin. Vakuutuksettoman lisenssin ostaja tarvitsee oman vakuutuksen.

Muiden jäsenten on mahdollisuus halutessaan ostaa harrastevakuutus liiton kautta. Harrastevakuutus sisältää Pohjolan urheiluvakuutuksen, joka vakuuttaa vakuutuksen ostaneen harrastajan cheerleadingiin liittyvän tapaturman varalta jäsenseuran ohjatuissa lajiharjoituksissa ja leiritoiminnassa. Huom! Harrastevakuutus ei oikeuta osallistumaan kilpailutoimintaan.

Lisätietoa lisenssin ja vakuutuksen ostosta liiton sivuilta (www.scl.fi).

Huom! Porin Cheerleading Akatemia ry ei vakuuta kilpaharrastajia eikä tapahtumiin osallistujia. Harrastejoukkueiden vakuutus kattaa ainoastaan PCA:n tiloissa sattuneet tapaturmat. (Seuralla käytössä OP Pohjola vakuutus harrastejoukkueille).

MUUT KILPAJOUKKUEEN KULUT
Muita kilpajoukkueen kuluja jäsen- ja lajimaksun lisäksi ovat mm. vaate, leiri, kilpailumatkat, joukkueillat ja kilpailumusiikki yms. Nämä pohjautuvat valmentajien ja joukkuejohtajien järjestämästä vanhempainkokouksesta, jossa hyväksytään kauden arvioitu budjetti.
Näissä kilpajoukkueiden kuluissa huomioiden joukkueen kerätty varainhankinnan erotus.

Oletuksena on, että urheilija osallistuu kaikkeen joukkueen toimintaan ja hän on sitoutunut koko kaudeksi. Mikäli urheilija ei voi osallistua joukkueen leireille tai kilpailumatkalle tulee tästä ilmoittaa valmentajille ja joukkueenjohtajille kirjallisesti heti kauden alussa tai viimeistään 2 kuukautta ennen tapahtumaa. Hyvitysosuudet joukkueen valmentajien ja jojojen osalta tulee maksettavaksi sekä kulut, joita ei saada peruttua.

Lähtökohtaisesti kaikille joukkueen jäsenille varataan paikka leiriltä/kilpailuista riippumatta siitä onko urheilija kilpailevassa kokoonpanossa tai vararyhmässä. Mikäli harrastaja lopettaa kesken kauden laskutetaan loppukauden leirit/kilpailut normaalisti, ellei niihin osallistumista ole peruutettu kirjallisesti viimeistään 2 kuukautta ennen tapahtumaa. Tilatut tuotteet ja muut aiheutuneet kulut laskutetaan normaalisti, vaikka harrastaja lopettaisi kesken kauden.
Peruutuksen määräaika koskee ainoastaan kotimaassa pidettäviä leirejä ja kilpailuja.

MAKSUKÄYTÄNNÖT POISSAOLO- SAIRASTUMIS- JA LOUKKAANTUMISTILANTEISSA
Cheerleading on vauhdikas kontaktilaji, ja kuten urheiluun valitettavasti kuuluu, tapaturmia sattuu aina silloin tällöin. Tästä syystä on paikallaan tarkentaa joukkueen lajimaksuihin liittyviä käytäntöjä. Jokainen loukkaantumisesta tai sairastumisesta aiheutuva poissaolojakso on ajankohdaltaan ja kestoltaan erityinen, joten alla olevaan ohjeistukseen tulee suhtautua suuntaa antavasti.

  • Tilapäisiä poissaoloja ei korvata.
  • Sairastumisen- tai loukkaantumisen sattuessa ilmoita sähköpostilla valmentajalle, joukkueenjohtajalle ja PCA:n toimistolle (laskut@porincheerleadingakatemia.fi).
  • Loukkaantumis-/sairastumistapauksessa on kahden kuukauden ”omavastuuaika”, jolla ei ole vaikutusta lajimaksun suuruuteen.
  • Sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi pidempi jaksoisesti yli kahden kuukauden ajan, lajimaksun osakorvaamisesta voidaan neuvotella erikseen toimiston kanssa (info@porincheerleadingakatemia.fi). Tämä edellyttää lääkärintodistusta, joka kieltää tapahtumaan osallistumisen. Suosittelemme kuitenkin, että urheilija loukkaantumisista toipumisenkin aikana osallistuu joukkueen toimintaan, tapahtumin ja treeneihin katseluoppilaana.

- Suomen kilpailuissa kelpaa lääkärintodistus, jossa kielletään tapahtumaan osallistuminen.
- Ei koske ulkomaanmatkoja. Urheilijan omalta vakuutusyhtiöltä, voi saada vakuutuksen ulkomaan kilpailumatkoihin.

MAKSAMATTOMAT LASKUT
Seuran hallituksen päätöksen mukaisesti toinen avoimena oleva erääntynyt lasku johtaa urheilijan sulkemiseen pois toiminnasta, kunnes erääntyneet maksut on hoidettu kokonaisuudessaan. Seuran Jopox maksupalvelu tarjoaa osamaksu vaihtoehdon, jolloin voit maksaa laskut halutessasi pienemmissä erissä. Hoitamalla maksut ajallaan helpotat PCA Laskutusta sekä varmistat urheilijan keskeytymättömän harrastamisen.

LASKUN LÄHETTÄMINEN PERINTÄÄN
Porin Cheerleading Akatemia ry käyttää Axactor -perintäyhtiötä. Mikäli maksua ei makseta maksuhuomautuksesta huolimatta, lasku siirtyy suoraan perintään. Perintään siirrettyjen laskujen osalta urheilija (yli 18-vuotias) tai urheilijan vanhemman on selvitettävä asiat suoraan perintätoimiston kanssa.

POIKKEUSTILANTEET
Ylivoimaisen seurasta johtumattoman esteen sattuessa (Force majeure), joka estää tavalla tai toisella seuran normaalin toiminnan, tapahtumat tai kilpailumatkat, seura ei ole velvollinen palauttamaan keräämiään maksuja. Tilatut tuotteet ja palvelut, joita ei voida peruuttaa laskutetaan ja ne tulevat maksettavaksi urheilijalle tai alaikäisen huoltajalle. Ylivoimaisen esteen sattuessa joukkuepaikan vastaanottanut henkilö on velvollinen maksamaan kaudesta aiheutuvat kaikki kyseisen kauden jäsen- ja lajimaksut. Tällöin seura kuitenkin pyrkii järjestämään mahdollisuuksien mukaan korvaavaa toimintaa.


   
Lisää uutisia
Porin Cheerleading Akatemia
«  Kesäkuu   »
Kategoriat