Missio
Haluamme tarjota kaiken ikäisille turvallista liikuntaa laadukkaassa ja kehittyvässä valmennuksessa. Haluamme kehittää porilaista Cheerleadingiä.

Visio
Tavoitteemme on saada mahdollisimman moni ihminen kokemaan liikunnan riemua ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Seuramme tarjoaa kaikille tasapuolisen mahdollisuuden harrastaa lajia tasoaan vastaavassa joukkueessa. Tavoite on tehdä seurasta hyvin organisoitu ja yhteen hiileen puhaltava. Tavoitteemme urheilullisesti on menestyä jokaisessa ikäluokassa ja kehittää urheilijoita yksilöinä.


Arvot
Positiivisuus
Iloitsemme henkilökohtaisista ja yhteisistä onnistumisista. Ilmapiiri seuran treeneissä, palavereissa ja kaikissa yhteisissä tilaisuuskissa on iloinen ja hyvä. Käännämme negatiivisetkin olotilat vahvan yhteishengen turvin positiiviseksi energiaksi. Onnistumiset tulevat ilon kautta.

Luotettavuus
Seuran toiminta on avointa, rehellistä ja johdonmukaista. Luottamus vallitsee kaikkien seuran jäsenten ja eri tahojen välillä. Luotettavuus perustuu avoimuuteen ja yhteistyöhön. Teemme sovitut asiat sovittuun aikaan. Seuratoimijat käyttäytyvät esimerkillisesti sekä vastuullisesti.

Yhteisöllisyys
Jokainen seuran jäsen on tärkeä. Arvostamme jokaisen yksilön panosta seuran eteen ja huomioimme sen. Yhteisissä tilaisuuksissa tervehdimme toisiamme. Järjestämme yhteisiä tilaisuuksia, joissa voimme tutustua toisiimme ja kohottaa yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Arvostamme seurassa jokaista yksilöä juuri sellaisena kuin he ovat. Pyrimme luomaan lämpimät ja luottamukselliset suhteet lasten -ja nuorten huoltajiin ja muihin heille läheisiin ihmisiin. Toimimme kiinteässä yhteistyössä seuran ja kotien välillä. Meidän seurassamme kaikenlaisen kiusaamisen suhteen on nollatoleranssi.

Sinnikkyys
Emme luovuta, vaan pyrimme sinnikkyydellä saavuttamaan aina parhaan mahdollisen lopputuloksen. Teemme töitä pitkäjänteisesti niin seurana kuin yksilöinäkin. Emme lannistu, vaan porilaisella sisulla ja yhteisin voimin tavoittelemme unelmia.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi
Haluamme tukea lasten- ja nuorten hyvinvointia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, jonka vuoksi cheerleadingin -harjoittelussa korostuu vahvasti myös henkinen hyvinvointi. Pyrimme tukemaan harrastajiemme kasvua ja kehitystä ohjaamalla heitä fyysisen harjoittelun ohella terveellisiin elämäntapoihin, kuten päihteettömyyteen ja oikeaoppiseen ruokavalioon. Pyrimme estämään lasten – ja nuorten syrjäytymistä ja antamaan heille harrastuksen kautta mahdollisuuden laajentaa sosiaalista verkostoaan ja luomaan uusia ystävyyssuhteita joukkuetovereihinsa.

Porin Cheerleading Akatemia tarjoaa kaiken ikäisille turvallista liikuntaa laadukkaassa ja kehittyvässä valmennuksessa. Laadun merkkinä toimii Olympiakomitean seuralle myöntämä lasten ja nuorten Tähtimerkki.


Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen seurojen laatuohjelma. Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä, vastuullisesta ja inhimillisestä toimintatavasta. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.